آذر, 1398 مزایده, مزایده

آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) …

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…

برچسب ها