بهمن, 1398 بدون نظر آموزش, حقوق شهروندی

 

فرهنگ شهروندی مجموعه ای از هنجارها، ارزشها و باورهای نوع زندگی انسان را در شهر تعیین می‌کند و با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده، بررسی می شود.

از مجموع مطالعات و بررسی های صورت گرفته پیرامون فرهنگ و فرهنگ شهروندی می توان چند ویژگی کلیدی را در خصوص ارتباط فرهنگ و فرهنگ شهروندی بیان کرد:

فرهنگ شهروندی یک کلیت است، زیرا فرهنگ از عناصر مختلف و متعدد تشکیل شده است.

فرهنگ شهروندی یک محصول جمعی است، زیرا فرهنگ توسط جامعه شناخته می شود.

فرهنگ شهروندی تاریخ مند است، زیرا که از نسل های گذشته به نسل های امروزی می رسد.

فرهنگ شهروندی پایدار است، زیرا که عناصر فرهنگ به سختی و در دراز مدت دستخوش تغییر می شوند.

فرهنگ شهروندی یک طیف است، زیرا که این فرهنگ در مقابل بی فرهنگی قرار نمی گیرد بلکه از جنبه های مختلف و درجات متفاوتی برخوردار است.

فرهنگ شهروندی مانند بسیاری دیگر از مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می کنیم، نوعی عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج شدن آن در زبان عام است و لزوما دارای تعریف دقیقی از نقطه نظر فرهنگ شناسی یا علوم اجتماعی نیست.

باید توجه داشت که وقتی ما از فرهنگ چیزی صحبت می‌کنیم، این فرهنگ، برایمان نه لزوما مثبت است و نه لزوما منفی بلکه بیشتر به ساز وکارها، شرایط شکل‌گیری، تحول و یا زوال آن توجه می‌کنیم و رابطه آن را با سایر پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی مد نظر داریم در حالی که در زبان فارسی امروز وقتی صحبت از «فرهنگ شهروندی» می‌شود، بیشتر به نوعی «اخلاق شهروندی» استناد می‌شود، یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند.

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *