حقوق شهروندی

فرهنگ شهروندی…
بهمن, 1398 بدون نظر آموزش, حقوق شهروندی
  فرهنگ شهروندی مجموعه ای از هنجارها، ارزشها و باورهای نوع زندگی انسان را در شهر تعیین می‌کند و با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده، بررسی می شود. از مجموع مطالعات و بررسی های صورت گرفته پیرامون فرهنگ و فرهنگ شهروندی می ...
ادامه مطلب
فرهنگ شهروندی چیست ؟
aside آبان, 1398 بدون نظر آموزش, حقوق شهروندی
فرهنگ شهروندی چیست؟ فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق، احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است.  فرهنگ شهروندی مجموعه ای از هنجارها، ارزشها و باورهای نوع زندگی انسان را در شهر تعیین می‌کند و ...
ادامه مطلب