مزایده

آگهی مزایده بک فیلتر کارخانه آسفالت
اسفند, 1399 بدون نظر مزایده
فرم استعلام بک فیلتر کارخانه آسفالت فیلتر خشک 300 کیسه با سیلیکون و سیلوی ذخیره و پایه ها و کلیه متعلقات مربوطه (به جز دستگاه اگزوزفن) جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به دبیرخانه شهرداری با شماره ۰۳۱۵۷۵۹۲۲۲۰ تماس حاصل نمایید . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر
ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی شهریداری فریدونشهر…
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده, مزایده
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۸۲۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی و مشخصات فرق را از طریق مزایده به فروش برساند . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر …🌹🌹🌹🌹 @shahr
ادامه مطلب
آ گهی فروش زمین با کاربری مسکونی شهرداری فریدونشهر…
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده, مزایده
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۸۲۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی و مشخصات فرق را از طریق مزایده به فروش برساند . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر …🌹🌹🌹🌹 @shahr
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول جایگاه سوخت بنزین شهرداری فریدونشهر…
اسفند, 1398 بدون نظر مزایده
آگهی مزایده نوبت اول جایگاه سوخت بنزین شهرداری فریدونشهر… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز 789 مورخه 98/11/11 شورای محترم اسلامی در نظر دارد جایگاه پمپ بنزین را از طریق مزایده و طبق شرایط ذکر شده به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت سوم …
بهمن, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت سوم… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخ98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی به شرح فوق از طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) …
آذر, 1398 مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) … شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره207) … شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین …
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین(پلاک 206)… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی…
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی… وش یک دستگاه نیسان کمپرسی…شهرداری فریدونشهر به ایتناد مجوز شماره 74 مورخه 96/8/17 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق از طیق مزایده و طبق شرایط مندرج به فروش برساند.
ادامه مطلب