مزایده

آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) …
آذر, 1398 مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) … شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره207) … شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین …
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین(پلاک 206)… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت دوم اجاره دو واحد تجاری جنب تالار شهروند…
آذر, 1398 بدون نظر مزایده
آگهی مزایده نوبت دوم اجاره دو باب واحد تجاری … شهرداری فریدونشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 720 مورخ98/6/28 شورای محترم اسلامی شهر دو باب مغازه به شرح مطروحه از طریق مزایده و طبق شرایط اعلام شده به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید.
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی…
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی… وش یک دستگاه نیسان کمپرسی…شهرداری فریدونشهر به ایتناد مجوز شماره 74 مورخه 96/8/17 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق از طیق مزایده و طبق شرایط مندرج به فروش برساند.
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن شهرداری فریدونشهر …
اردیبهشت, 1398 بدون نظر مزایده
490-98 شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 604 مورخه 98/02/01 شورای محترم اسلامی فریدونشهر در نظر دارد اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن خود را با مشخصات مشروحه به پیمانکار واجد شرایط به مدت یک سال اجاره دهد .
ادامه مطلب
آگهي مزايده نوبت اول شهرداري فريدونشهر
آذر, 1397 بدون نظر اخبار, مزایده
آگهي مزايده نوبت اول شهرداري فريدونشهر به استناد مجوز 400 مورخه 97/7/22 شورای محترم اسلامی در نظر دارد جایگاه پمپ بنزين خود را از طريق مزايده و طبق شرايط ذيل به مدت يكسال به صورت اجاره واگذار نمايد. 1 – قيمت پايه اجاره بها، ماهيانه 150/000/000 (یکصدو پنجاه میلیون ...
ادامه مطلب