آ گهی فروش زمین با کاربری مسکونی شهرداری فریدونشهر…

آ گهی فروش زمین با کاربری مسکونی شهرداری فریدونشهر…
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده, مزایده
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۸۲۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی و مشخصات فرق را از طریق مزایده به فروش برساند . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر …🌹🌹🌹🌹 @shahr
ادامه مطلب