اجاره دو باب واحد تجاری جنب تالار شهروند

آگهی مزایده نوبت دوم اجاره دو واحد تجاری جنب تالار شهروند…
آذر, 1398 بدون نظر مزایده
آگهی مزایده نوبت دوم اجاره دو باب واحد تجاری … شهرداری فریدونشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 720 مورخ98/6/28 شورای محترم اسلامی شهر دو باب مغازه به شرح مطروحه از طریق مزایده و طبق شرایط اعلام شده به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید.
ادامه مطلب